Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Informatie: 

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is hét cultuurfonds voor architectuur, vormgeving, e-cultuur en alle mogelijke crossovers.

In 2013 is het Stimuleringsfonds van start gegaan als een nieuw type cultuurfonds dat opereert op het snijvlak van cultuur, economie en maatschappij, met een nieuw werkterrein: de creatieve industrie. Hierin zijn de toegepaste kunsten ondergebracht: van e-cultuur en gaming, productontwerp, grafisch ontwerp en mode tot architectuur, stedenbouw en interieur- en landschapsarchitectuur. De creatieve industrie beïnvloedt de hele fysieke en virtuele werkelijkheid. Alles om ons heen is ontworpen, bedacht, gemaakt. De taak van het Stimuleringsfonds is om de vele subdisciplines binnen het veelzijdige werkterrein van architectuur, vormgeving en e-cultuur, te ondersteunen in de uitoefening van hun continue veranderende praktijken.

Het Stimuleringsfonds ondersteunt ontwerpers en makers met (inter)nationale projecten, culturele instellingen met eenjarige en meerjarige programma's en talenten in de creatieve industrie. Kerntaak is stimuleren van cultuur door het creëren van vrije ruimte over de gehele breedte van het werkterrein: van vrije, autonome producties tot experimentele prototypen en van kritische bevraging van de samenleving tot meeslepende toekomstperspectieven. Maar ook vrije ruimte om nieuwe samenwerkingsvormen te verkennen, over institutionele grenzen heen. Een belangrijk thema is het verbeteren van de keten tussen ontwerpers/makers en opdrachtgevers/producenten. Met programma's, evenementen, publicaties en kennisbundeling legt het fonds bovendien zelf actief verbindingen tussen cultuur, ondernemerschap en maatschappelijk engagement.

Subsidies
Tien verschillende subsidieregelingen bieden makers én culturele instellingen in de gehele breedte van de creatieve industrie vrije ruimte voor experimenten, onderzoek en innovatie. Of om andere culturele activiteiten te organiseren buiten hun reguliere beroepspraktijk. Het fonds ondersteunt daarmee de ontwerper in al zijn verscheidenheid en helpt culturele instellingen een brug te slaan tussen ontwerp, onderzoek, debat en publiek.

De basisregelingen met minimaal vier rondes per jaar, ondersteunen elk een deel van de ontwerpers in de creatieve industrie: architectuur, vormgeving, e-cultuur met projectsubsidies. De overige subsidieregelingen zijn interdisciplinair en hebben minimaal één ronde per jaar, met uitzondering van de deelregeling Internationalisering die net als de basisregelingen meerdere rondes heeft. 
De deelregeling Talentontwikkeling is gericht op ondersteuning van ontwerpers en makers. De Meerjarige programma’s en Activiteitenprogramma’s zijn gericht op activiteiten van culturele instellingen.

Veel gestelde vragen: http://stimuleringsfonds.nl/nl/het_fonds/veelgestelde_vragen/

Aanvragers dienen ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel. Voor het indienen van een aanvraag voor de deelregeling Talentontwikkeling is het niet verplicht om ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel. Wanneer de aanvraag toegekend wordt, is het wel verplicht ingeschreven te staan. Ook buitenlandse partijen, die bij de Kamer van Koophandel in desbetreffende land zijn ingeschreven, kunnen subsidie aanvragen.

Gemeente: 
Landelijk
Doelgroep: 
Professioneel
Rechtsvorm: 
Natuurlijke personen
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Bezoekadres: 
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie Groothandelsgebouw (ingang C, 5e etage) Weena 723 3013 AM Rotterdam Postbus 29066 3001 GB Rotterdam
Postadres: 
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie Postbus 29066 3001 GB Rotterdam
Telefoonnummer: 
010 436 16 00