Old Burger Weeshuis Leeuwarden

Informatie: 

Het Old Burger Weeshuis in Leeuwarden stelt zich ten doel:

  • Het verzorgen en opvoeden van wezen. In bijzondere gevallen, ter beoordeling van de voogdij, kunnen ook half-wezen of niet-wezen ter verzorging en opvoeding worden opgenomen
  • Het verschaffen van huisvesting aan bejaarden, alleenstaande vrouwen, zie zulks ten behoeve, speciaal in het Abbe Freeks Gabbema Gasthuis te Leeuwarden
  • Geestelijk en culturele verheffing van jongeren
  • Hulpverlening aan ouderen
  • Subsidiair het ontwikkelen van activiteiten in Frysl├ón op sociaal, cultureel en historisch gebied.

Gemeente: 
Provinciaal
Doelgroep: 
Amateur
Professioneel
Rechtsvorm: 
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
Mr. P.A. van Dijk
Bezoekadres: 
Harlingerstraatweg 62 8916 BE Leeuwarden
Postadres: 
Harlingerstraatweg 62 8916 BE Leeuwarden
Telefoonnummer: 
06-51350443