Stichting Bercoop Fonds

Informatie: 

Het verstrekken van een (eenmalige) donatie aan een organisatie, passend binnen de belangenbehartiging ten algemene nutte voor het verzorgingsgebied omvattende de gemeenten Oost- en Weststellingwerf, Westerveld en Steenwijkerland, waardoor een organisatie en/of instelling
in staat wordt gesteld:

  •  om een activiteit of project te realiseren; of
  • vaste of vlottende activa te verwerven.
Gemeente: 
Ooststellingwerf
Weststellingwerf
Bereik: 
Regionaal
Doelgroep: 
Amateur
Rechtsvorm: 
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
H.A.P. Derks
Bezoekadres: 
n.v.t.
Postadres: 
De Kring van Bercoop Garrit Bouwhuisstraat 15 8421 RE Oldeberkoop
Telefoonnummer: 
000-000000