Gemeente Kollumerland

Informatie: 

Gemeente Kollumerland heeft subsidieregelingen voor: Kunst en cultuur incidenteel, Subsidieregeling muziekvereniging, Cultuureducatie, Kunst- en cultuur projecten voor jongeren, Samenwerking kunst en cultuur verenigingen/instellingen.

Cultuureducatie 
Projecten bedoeld om leerlingen in contact te brengen met kunst en cultuur,  projecten waarbij ontmoetingen tussen leerlingen en uitvoerenden in verschillende kunst- en cultuurdisciplines tot stand worden gebracht.

Jongeren
Subsidieregeling voor kunst en cultuur projecten gericht op jongeren (4-25 jaar)

Samenwerking
Projecten waarbij samenwerking tussen verschillende verenigingen/instellingen en kunst- en cultuurdisciplines wordt gestimuleerd

Muziekverenigingen
Geldende subsidieregeling 2015 muziekvereniging       
1. Basisbedrag per korps  € 1.350,-
2. Per bespeeld instrument € 27,-
3. een bijdrage van 30% in de salariskosten van de dirigent/dirigente met een maximum van € 900,-
4. een bijdrage van 10% van de totale eigen inkomsten, t.w. contributies, acties en donaties met een maximum van € 540,-
De subsidie bedraagt  35% van het totaal van deze vier componenten

Met ingang van 2015 ontvangen zang- en toneelverengingen geen gemeentelijke subsidie meer.       

Aanvraagformulieren via DigiD

Gemeente: 
Kollumerland en Nieuwkruisland
Doelgroep: 
Amateur
Professioneel
Rechtsvorm: 
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
Aukje Dijkstra
Bezoekadres: 
van Limburg Stirumweg 18, 9291 KB Kollum
Postadres: 
Gemeente Kollumerland c.a. Postbus 13 9290 AA KOLLUM
Telefoonnummer: 
14 0511