Gemeente Dantumadeel

Informatie: 

De gemeente Dantumadiel kent subsidieregelingen op terreinen als cultuur en recreatie, economische zaken, openbare orde en veiligheid en sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening. Om de procedure zo duidelijk mogelijk te maken, heeft de gemeenteraad de Algemene Subsidieverordening Dantumadiel 2012 vastgesteld. Hierin staat onder meer hoe en wanneer subsidie gevraagd kan worden, maar ook de verplichtingen voor de subsidieontvanger.

Mogelijke culturele subsidieaanvragen: Eenmalige subsidie, Volksdansverenigingen, Toneelverenigingen, Muziek- en zangverenigingen.

Aanvraagformulieren downloaden

Gemeente: 
Dantumadeel
Doelgroep: 
Amateur
Professioneel
Rechtsvorm: 
Natuurlijke personen
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
Ineke Boskma of Andre de Jong
Bezoekadres: 
Hynsteblom 4, 9104 BR Damwâld
Postadres: 
Postbus 22, 9104 ZG Damwâld
Telefoonnummer: 
140511