BNG Cultuurfonds

Informatie: 

 

Het BNG Cultuurfonds heeft tot doel activiteiten te stimuleren op het gebied van kunst en cultuur, die van betekenis zijn voor gemeenten en het gemeentelijk beleid. 

Het BNG Cultuurfonds verleent in de eerste plaats subsidie voor reguliere projecten. Daarnaast stimuleert het BNG Cultuurfonds jong talent met prijzen op het vlak van theater, literatuur, jeugdcircus, beeldende kunst en dans. Ook is er een jaarlijks prijs voor gemeenten op het gebied van cultureel erfgoed. Tot slot maakt het BNG Cultuurfonds de 'Avonden Cultuur' mogelijk die BNG Bank elk jaar organiseert voor relaties.

De bijdrage van het BNG Cultuurfonds is in beginsel eenmalig en dient vooral om nieuwe projecten van de grond te krijgen of om een nieuw element in een bestaand project een kans te geven. Een actieve rol vanuit de gemeenten – ook in financieel opzicht – en zichtbaarheid in diverse plaatsen in het land, zijn hierbij van belang.

Gemeente: 
Landelijk
Doelgroep: 
Amateur
Professioneel
Rechtsvorm: 
Natuurlijke personen
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
Onbekend
Bezoekadres: 
Koninginnegracht 2 2500 GH Den Haag
Postadres: 
Postbus 30305 2500 GH Den Haag
Telefoonnummer: 
070 - 3750 837