A-Bijlenga-Stichting

Informatie: 


Doelstelling van de Stichting:
Het verlenen van financiƫle steun aan hen, die door lichamelijke gebreken, of andere ongunstige omstandigheden tijdelijk of blijvend niet in staat om in hun onderhoud te voorzien of blijvend niet in staat om in hun onderhoud te voorzien of opleiding van hun kinderen te bekostigen, alles in de ruimste zin van het woord (zie ook site van de stichting A-Bijlenga-Stichting).

Aanvragen: via site van de Stichting

Gemeente: 
Provinciaal
Bereik: 
Provinciaal
Doelgroep: 
Amateur
Contactgegevens
Contactpersoon: 
secretaris, dhr. P de Haan
Bezoekadres: 
geen
Postadres: 
PG. Ottersweg 21, 8457 EG Gersloot
Telefoonnummer: 
Geen vermelding