Dinamo Fonds

Informatie: 

Het Dinamo Fonds is een goed-doel dat opkomt voor het Welzijn van Dieren, Natuurbehoud en Monumentenzorg. Deze doelen worden gesteund met jaarlijkse uitkeringen.

Gemeente: 
Landelijk
Bereik: 
Nationaal
Doelgroep: 
Amateur
Professioneel
Rechtsvorm: 
Natuurlijke personen
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
Dinamo Fonds
Bezoekadres: 
Jan van Nassaustraat 102 2596 BW Den Haag
Postadres: 
Jan van Nassaustraat 102 2596 BW Den Haag
Telefoonnummer: 
070-3246006