Stichting Madurodam Kinderfonds

Informatie: 

Stichting Madurodam Kinderfonds heeft als doel het verlenen van steun en bijstand in de ruimste zin des woords aan instellingen die een maatschappelijk, cultureel of charitatief belang beogen, in het bijzonder ten bate van jongeren. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Gemeente: 
Landelijk
Bereik: 
Nationaal
Doelgroep: 
Amateur
Professioneel
Rechtsvorm: 
Natuurlijke personen
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
Madurodam Kinderfonds
Bezoekadres: 
George Maduroplein 1 2584 RZ Den Haag
Postadres: 
George Maduroplein 1 2584 RZ Den Haag
Telefoonnummer: 
070-4162411