Stichting Zonnige Jeugd

Informatie: 

Een bijdrage leveren aan een samenleving waarin kinderen zonder belemmeringen hun talenten maximaal kunnen ontplooien. Doelgroep: Kinderen in een achterstandsituatie in de leeftijd van zes tot achttien jaar.

Bereik: 
Nationaal
Doelgroep: 
Amateur
Professioneel
Rechtsvorm: 
Natuurlijke personen
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
Ton van Voorden
Bezoekadres: 
Fonteinlaan 5 2012 JG Haarlem
Postadres: 
Postbus 344 2000 AH Haarlem
Telefoonnummer: 
023-5535995