Nationaal Fonds Kinderhulp

Informatie: 

Kinderen die in armoede opgroeien helpen op een praktische en kindgerichte manier. Alleen organisaties met een ANBI verklaring kunnen een aanvraag indienen.

Gemeente: 
Landelijk
Bereik: 
Nationaal
Doelgroep: 
Amateur
Professioneel
Rechtsvorm: 
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
Nationaal Fonds Kinderhulp
Bezoekadres: 
Wismarstraat 7 7418 BN Deventer
Postadres: 
Postbus 2130 7420 AC Deventer
Telefoonnummer: 
0570-611899