Innovatiefonds Zorgverzekeraars

Informatie: 

Bijdragen aan oplossingen van knelpunten in de zorg door projecten te steunen die de zorg beter, eenvoudiger en slimmer maken. Het werkterrein is te verdelen in de volgende
gebieden: zorg, sociaal-culturele activiteiten en rijksdelen en buitenland.

Gemeente: 
Landelijk
Bereik: 
Nationaal
Doelgroep: 
Amateur
Professioneel
Rechtsvorm: 
Natuurlijke personen
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
Innovatiefonds Zorgverzekeraars
Bezoekadres: 
Sparrenheuvel 16 3708 JE Zeist
Postadres: 
Postbus 304 3700 AH Zeist
Telefoonnummer: 
030-6988500