Gemeente Smallingerland: regeling amateurkunst en cultuur

Informatie: 

Bij de vaststelling van de nieuwe cultuurnota vorig jaar besloot de gemeenteraad extra geld beschikbaar te stellen voor cultuur en amateurkunst in Smallingerland. Zowel voor 2017 als voor 2018 is er, naast de huidige subsidieregeling, € 100.000 extra gereserveerd. De criteria om in aanmerking te komen voor deze subsidies zijn opgenomen in beleidsregels. Deze beleidsregels zijn onlangs vastgesteld door het college.

De gemeenteraad stelde afgelopen zomer vast dat de nieuwe cultuurnota enkele mooie ambities bevat maar dat er voor de uitvoer onvoldoende geld beschikbaar is. Zeker met de wetenschap dat er mooie initiatieven vanuit de Mienskip worden aangedragen. Door nu eenmalig € 200.000 extra uit te trekken moet het voor verenigingen, stichtingen coöperaties of groepen mogelijk worden activiteiten (tijdelijk maar waar mogelijk met een blijvend karakter) te organiseren en te financieren.  De plannen moeten nieuw of vernieuwend zijn.

Het is vanaf nu mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen. Daarvoor is een omschrijving van de activiteit nodig plus een begroting. Het maximale uit te keren bedrag is 50% van de totale kosten met een maximum van € 15.000. We behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst.

De beleidsregels met daarin alle criteria.: https://www.smallingerland.nl/Int/2017/Maart/117163-Raad-steunt-amateurk...

Gemeente: 
Smallingerland
Bereik: 
Regionaal
Doelgroep: 
Amateur
Professioneel
Rechtsvorm: 
Natuurlijke personen
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
mevrouw Y. Hoekstra
Bezoekadres: 
Gauke Boelensstraat 2 9203 RM Drachten
Postadres: 
Postbus 10.000 9200 HA Drachten
Telefoonnummer: 
0512-581234