Gemeente Ooststellingwerf

Informatie: 

Voor onderhoud of restauratie van uw monument kunt u subsidie aanvragen. Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente.

Subsidie voor andere vormen van kunst en cultuur verstrekt gemeente Ooststellingwerf niet.

Gemeente: 
Ooststellingwerf
Doelgroep: 
Professioneel
Rechtsvorm: 
Natuurlijke personen
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
Gemeentehuis Ooststellingwerf
Bezoekadres: 
't Oost 11 8431 LE Oosterwolde
Postadres: 
Postbus 38 8430 AA Oosterwolde
Telefoonnummer: 
14 0516