Gemeente Menaldumadeel

Informatie: 

Gemeentee Menaldumadeel schrijft in de programmabegroting 2015:

  • Wij willen een breed aanbod aan culturele voorzieningen en de toegankelijkheid ervan handhaven.
  • Wij willen onderzoeken hoe we het bibliotheekwerk in onze gemeente zo efficiĆ«nt mogelijk kunnen inzetten om de individuele ontwikkeling van de inwoners van de gemeente te stimuleren.

Wat gaan we ervoor doen?

  • We maken het verenigingen gemakkelijker om subsidie aan te vragen.
  • We publiceren hierover meer informatie op de gemeentelijke website.
  • Versterken regionale bestuurlijke samenwerking NWF (Poho platform)

Voor subsidie aanvragen contact opnemen met Dhr Helmus.

Gemeente: 
Menaldumadeel
Doelgroep: 
Amateur
Rechtsvorm: 
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
Gemeente
Bezoekadres: 
Dyksterbuorren 16 9036 MS Menaam
Postadres: 
Postbus 3 9036 ZW Menaam
Telefoonnummer: 
0518- 45 29 00