Zoeken naar fondsen en subsidies

De financiering van culturele initiatieven en projecten bestaat meestal uit verschillende bronnen. Gemeenten en provincie verstrekken subsidies. Fondsen zijn in te delen in regionaal, provinciaal en landelijk. Zowel fondsen als subsidie regelingen hebben een eigen doelstelling waarvoor ze een financiële bijdrage willen geven. Informatie over een kansrijke aanvraag is te vinden op Stipe.frl. 

Gebruik de filter opties om een financiering te zoeken die past bij de inhoud en locatie van het project. Met de CTRL knop selecteer je meerdere opties. Om te deselecteren, houdt de CTRL knop ingedrukt en klik op de te verwijderen optie.

Naamsorteerpictogram Discipline Doelgroep Bereik
Innovatiefonds Zorgverzekeraars Sociale leefbaarheid
Amateur
Professioneel
Landelijk
Het ING Nederland fonds Sociale leefbaarheid
Amateur
Professioneel
Landelijk
Het Feitsmafûns Taal
Amateur
Professioneel
Provinciaal
Grace van Heerewaarden Fonds Muziek
Amateur
Professioneel
Provinciaal
Gemeente Weststellingwerf Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Weststellingwerf
Gemeente Vlieland Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Vlieland
Gemeente Tytsjerksteradiel Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Tietjerksteradeel
Gemeente Terschelling Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Terschelling
Gemeente Súdwest-Fryslân Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Súdwest-Fryslân
Gemeente Smallingerland: regeling amateurkunst en cultuur Beeldende kunst, Dans, Design, Literatuur, Media, Muziek, Toneel
Amateur
Professioneel
Smallingerland
Gemeente Smallingerland Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Smallingerland
Gemeente Schiermonnikoog Beeldende kunst Professioneel Schiermonnikoog
Gemeente Opsterland Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Opsterland
Gemeente Ooststellingwerf Beeldende kunst Professioneel Ooststellingwerf
Gemeente Menaldumadeel Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel Amateur Menaldumadeel
Gemeente Littenseradeel Beeldende kunst, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Littenseradeel
Gemeente Leeuwarderadeel Beeldende kunst, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel Amateur Leeuwarderadeel
Gemeente Leeuwarden Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Leeuwarden
Gemeente Kollumerland Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Kollumerland en Nieuwkruisland
Gemeente Het Bildt Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Het Bildt
Gemeente Heerenveen Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Heerenveen
Gemeente Harlingen Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Harlingen
Gemeente Franekeradeel Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Franekeradeel
Gemeente Ferwerderadiel Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Ferwerderadeel
Gemeente Dongeradeel Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Dongeradeel
Gemeente De Friese Meren Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Friese Meren
Gemeente Dantumadeel Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Dantumadeel
Gemeente Ameland Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Ameland
Gemeente Achtkarspelen Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Achtkarspelen
Fries Cultuur en Sport Fonds Beeldende kunst, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel Professioneel Provinciaal
Fondsen voor Ouderen Sociale leefbaarheid
Amateur
Professioneel
Landelijk
Fonds voor Cultuurparticipatie Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Landelijk
Fonds Stichting Bolsward-Dronrijp Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Littenseradeel
Menaldumadeel
Súdwest-Fryslân
Fonds Podiumkunsten Dans, Muziek, Toneel Professioneel Landelijk
Fonds NutsOhra Sociale leefbaarheid
Amateur
Professioneel
Landelijk
Fonds Kwadraat Beeldende kunst, Design, Media Professioneel Landelijk
Fonds 21 Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Sociale leefbaarheid, Taal, Toneel Professioneel Landelijk
Douwe Kalma Stifting Cultuureducatie, Literatuur, Taal
Amateur
Professioneel
Provinciaal
Dinamo Fonds Natuur en milieu
Amateur
Professioneel
Landelijk
DikGroen Jeugd, Natuur en milieu, Sociale leefbaarheid
Amateur
Professioneel
Landelijk
Coöperatiefonds RABObank Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Sociale leefbaarheid, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Provinciaal
Bouwfonds Cultuurfonds Beeldende kunst, Design Professioneel Landelijk
Boersma Adema Stichting Beeldende kunst, Taal
Amateur
Professioneel
Provinciaal
Boelstra Olivier Stichting Beeldende kunst, Dans, Design, Muziek, Toneel
Amateur
Professioneel
Leeuwarderadeel
BNG Cultuurfonds Beeldende kunst, Dans, Literatuur, Toneel
Amateur
Professioneel
Landelijk
BankGiro Loterij Fonds Beeldende kunst, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel Professioneel Landelijk
Arjen Witteveen Fûns Taal
Amateur
Professioneel
Provinciaal
A-Bijlenga-Stichting Sociale leefbaarheid Amateur Provinciaal