Zoeken naar fondsen en subsidies

De financiering van culturele initiatieven en projecten bestaat meestal uit verschillende bronnen. Gemeenten en provincie verstrekken subsidies. Fondsen zijn in te delen in regionaal, provinciaal en landelijk. Zowel fondsen als subsidie regelingen hebben een eigen doelstelling waarvoor ze een financiële bijdrage willen geven. Informatie over een kansrijke aanvraag is te vinden op Stipe.frl. 

Gebruik de filter opties om een financiering te zoeken die past bij de inhoud en locatie van het project. Met de CTRL knop selecteer je meerdere opties. Om te deselecteren, houdt de CTRL knop ingedrukt en klik op de te verwijderen optie.

Naamsorteerpictogram Discipline Doelgroep Bereik
Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting Beeldende kunst, Cultuureducatie, Design Professioneel Provinciaal
VSBfonds Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Landelijk
Van Heloma Stichting Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Provinciaal
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie Beeldende kunst, Design, Media Professioneel Landelijk
Stichting Zonnige Jeugd Jeugd
Amateur
Professioneel
Stichting Woudsend Anno 1816 Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Sociale leefbaarheid, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Provinciaal
Stichting Sneek 1818 Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Súdwest-Fryslân
Stichting Ritske Boelema Gasthuis Dans, Muziek
Amateur
Professioneel
Provinciaal
Stichting Niemeijer Fonds Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel Professioneel Landelijk
Stichting Madurodam Kinderfonds Jeugd
Amateur
Professioneel
Landelijk
Stichting Lezen Cultuureducatie, Taal Professioneel Landelijk
Stichting Het Th. van Welcheren Rengersfonds Beeldende kunst, Dans, Design, Muziek, Toneel Professioneel Provinciaal
Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Leeuwarden
Stichting Het Dokkumer Stadsfonds Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Provinciaal
Stichting Herbert Duintjer Fonds Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Provinciaal
Stichting DOEN Sociale leefbaarheid
Amateur
Professioneel
Landelijk
Stichting Coba de Groot Beeldende kunst, Cultuureducatie Professioneel Provinciaal
Stichting Bercoop Fonds Sociale leefbaarheid Amateur
Ooststellingwerf
Weststellingwerf
Stichting Ben Remkes Cultuurfonds Beeldende kunst, Dans, Design, Literatuur, Media, Muziek, Toneel Professioneel Landelijk
Skanfonds Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Landelijk
Provincie Fryslân - Productie podiumkunsten en muziekcomposities Dans, Muziek, Taal, Toneel Professioneel Provinciaal
Provincie Fryslân - Percentageregeling voor beeldende kunst Beeldende kunst Professioneel Provinciaal
Provincie Fryslân - Inkoop van theater -en muziekvoorstellingen Dans, Muziek, Toneel Professioneel Provinciaal
Provincie Fryslân - Iepenloftspullen Dans, Muziek, Toneel
Amateur
Professioneel
Provinciaal
Provincie Fryslân - Iepen Mienskipsfûns Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Sociale leefbaarheid, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Provinciaal
Provincie Fryslân - Friese literatuur Literatuur, Media, Toneel
Amateur
Professioneel
Provinciaal
Provincie Fryslân - Bevorderen Fries Taalgebruik Taal
Amateur
Professioneel
Provinciaal
Provincie Fryslân - Begeleiding Amateurkoren Muziek
Amateur
Professioneel
Provinciaal
Prins Bernhard Cultuurfonds - Cultuurfondsen op Naam Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Muziek, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Provinciaal
Prins Bernard Cultuurfonds Fryslân Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Provinciaal
P.W. Janssen's Friesche Stichting Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Sociale leefbaarheid, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Provinciaal
Ottema-Kingma Stichting Beeldende kunst, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Taal Professioneel Provinciaal
Oranjefonds Sociale leefbaarheid
Amateur
Professioneel
Landelijk
Old Burger Weeshuis Leeuwarden Beeldende kunst, Dans, Design, Muziek, Toneel
Amateur
Professioneel
Provinciaal
Nijman Biermasz 17 Dorpen Fonds Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Harlingen
Súdwest-Fryslân
Nederlandse Stichting Gehandicapte kind Jeugd
Amateur
Professioneel
Landelijk
Nederlands Letterfonds Taal Professioneel Landelijk
Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton Jeugd
Amateur
Professioneel
Landelijk
Nationaal Fonds Kinderhulp Jeugd
Amateur
Professioneel
Landelijk
Mondriaanfonds Beeldende kunst, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel Professioneel Landelijk
Mondriaan Stichting Cultuureducatie Cultuureducatie Professioneel Landelijk
Meindersma Sybenga Stichting Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Provinciaal
Maatschappij tot het Nut van 't Algemeen / NUTfonds Beeldende kunst, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Landelijk
Lammert Koopmans Stichting Muziek
Amateur
Professioneel
Provinciaal
Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij Sociale leefbaarheid
Amateur
Professioneel
Landelijk
Klaverbladfonds Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal
Amateur
Professioneel
Heerenveen
Kansfonds Sociale leefbaarheid
Amateur
Professioneel
Landelijk
Juckema Siderius Fonds Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel Professioneel Provinciaal
Jij maakt het mee Beeldende kunst, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel Amateur Landelijk
Jeugdcultuurfonds Friesland Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Provinciaal