Zoeken naar fondsen en subsidies

De financiering van culturele initiatieven en projecten bestaat meestal uit verschillende bronnen. Gemeenten en provincie verstrekken subsidies. Fondsen zijn in te delen in regionaal, provinciaal en landelijk. Zowel fondsen als subsidie regelingen hebben een eigen doelstelling waarvoor ze een financiële bijdrage willen geven. Informatie over een kansrijke aanvraag is te vinden op Stipe.frl. 

Gebruik de filter opties om een financiering te zoeken die past bij de inhoud en locatie van het project. Met de CTRL knop selecteer je meerdere opties. Om te deselecteren, houdt de CTRL knop ingedrukt en klik op de te verwijderen optie.

Naamsorteerpictogram Discipline Doelgroep Bereik
Arjen Witteveen Fûns Taal
Amateur
Professioneel
Provinciaal
BankGiro Loterij Fonds Beeldende kunst, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel Professioneel Landelijk
BNG Cultuurfonds Beeldende kunst, Dans, Literatuur, Toneel
Amateur
Professioneel
Landelijk
Boelstra Olivier Stichting Beeldende kunst, Dans, Design, Muziek, Toneel
Amateur
Professioneel
Leeuwarderadeel
Boersma Adema Stichting Beeldende kunst, Taal
Amateur
Professioneel
Provinciaal
Bouwfonds Cultuurfonds Beeldende kunst, Design Professioneel Landelijk
Coöperatiefonds RABObank Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Sociale leefbaarheid, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Provinciaal
Douwe Kalma Stifting Cultuureducatie, Literatuur, Taal
Amateur
Professioneel
Provinciaal
Fonds 21 Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel Professioneel Landelijk
Fonds Kwadraat Beeldende kunst, Design, Media Professioneel Landelijk
Fonds Podiumkunsten Dans, Muziek, Toneel Professioneel Landelijk
Fonds Stichting Bolsward-Dronrijp Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Littenseradeel
Menaldumadeel
Súdwest-Fryslân
Fonds voor Cultuurparticipatie Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Landelijk
Fondsen voor Ouderen Sociale leefbaarheid
Amateur
Professioneel
Landelijk
Fries Cultuur en Sport Fonds Beeldende kunst, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel Professioneel Provinciaal
Gemeente Achtkarspelen Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Achtkarspelen
Gemeente Ameland Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Ameland
Gemeente Dantumadeel Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Dantumadeel
Gemeente De Friese Meren Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Friese Meren
Gemeente Dongeradeel Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Dongeradeel
Gemeente Ferweradeel Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Ferwerderadeel
Gemeente Franekeradeel Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Franekeradeel
Gemeente Harlingen Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Harlingen
Gemeente Heerenveen Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Heerenveen
Gemeente Het Bildt Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Het Bildt
Gemeente Kollumerland Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Kollumerland en Nieuwkruisland
Gemeente Leeuwarden Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Leeuwarden
Gemeente Leeuwarderadeel Beeldende kunst, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel Amateur Leeuwarderadeel
Gemeente Littenseradeel Beeldende kunst, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Littenseradeel
Gemeente Menaldumadeel Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel Amateur Menaldumadeel
Gemeente Ooststellingwerf Beeldende kunst Professioneel Ooststellingwerf
Gemeente Opsterland Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Opsterland
Gemeente Schiermonnikoog Beeldende kunst Professioneel Schiermonnikoog
Gemeente Smallingerland Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Smallingerland
Gemeente Smallingerland: regeling amateurkunst en cultuur Beeldende kunst, Dans, Design, Literatuur, Media, Muziek, Toneel
Amateur
Professioneel
Smallingerland
Gemeente Súdwest-Fryslân Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Súdwest-Fryslân
Gemeente Terschelling Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Terschelling
Gemeente Tytsjerksteradiel Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Tietjerksteradeel
Gemeente Vlieland Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Vlieland
Gemeente Weststellingwerf Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Weststellingwerf
Grace van Heerewaarden Fonds Muziek
Amateur
Professioneel
Provinciaal
Het Feitsmafûns Taal
Amateur
Professioneel
Provinciaal
Het ING Nederland fonds Sociale leefbaarheid
Amateur
Professioneel
Landelijk
Jeugdcultuurfonds Friesland Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel
Amateur
Professioneel
Provinciaal
Jij maakt het mee Beeldende kunst, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel Amateur Landelijk
Juckema Siderius Fonds Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal, Toneel Professioneel Provinciaal
Kansfonds Sociale leefbaarheid
Amateur
Professioneel
Landelijk
Klaverbladfonds Beeldende kunst, Cultuureducatie, Dans, Design, Kunstnijverheid, Literatuur, Media, Muziek, Taal
Amateur
Professioneel
Heerenveen
Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij Sociale leefbaarheid
Amateur
Professioneel
Landelijk
Lammert Koopmans Stichting Muziek
Amateur
Professioneel
Provinciaal