Het Feitsmafûns

Informatie: 

Het doel van het Feitsmafûns is de bevordering van de Friese Taal. Het fonds wil dit doel bereiken door subsidie te geven aan activiteiten op het gebied van de Friese taal en taalkennis.
In beginsel betreft het ondersteuning van projecten die via de reguliere kanalen niet ondersteund worden. Hier wordt echter bij uitzondering van afgeweken. Voorbeelden van ondersteunende projecten zijn te vinden op onze website.

Gemeente: 
Provinciaal
Doelgroep: 
Amateur
Professioneel
Rechtsvorm: 
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
Arjen Dijkstra
Bezoekadres: 
Keatsbuorren 4A, 9143 VZ Nes (Dongeradeel)
Postadres: 
Keatsbuorren 4A, 9143 VZ Nes (Dongeradeel)
Telefoonnummer: 
0519-589674