Bouwfonds Cultuurfonds

Informatie: 

Kunst- en cultuursponsoring is een bewuste keuze van BPD. Via het Bouwfonds Cultuurfonds worden objecten en initiatieven ondersteund die bijdragen aan de kwaliteit en de beleving van de openbare ruimte.

Via Bouwfonds Cultuurfonds is het mogelijk een subsidiebijdrage aan te vragen voor projecten die raakvlakken hebben met bouwen, de gebouwde omgeving, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling, kunst in de openbare ruimte en architectuur.

Driemaal per jaar kunnen subsidieaanvragen worden ingediend.

Gemeente: 
Landelijk
Doelgroep: 
Professioneel
Rechtsvorm: 
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
Linda van Dijk
Bezoekadres: 
Postbus 15 3870 DA Hoevelaken
Postadres: 
Postbus 15 3870 DA Hoevelaken
Telefoonnummer: 
033-253 92 31