Stichting Ben Remkes Cultuurfonds

Informatie: 


Doelstelling


De Stichting Ben Remkes Cultuurfonds stelt zich ten doel het initiëren en het in facilitaire en/of financiële zin ondersteunen van kunstenaars, hetzij individueel, hetzij in groepsverband, teneinde actuele kunst en cultuuruitingen van geïnspireerd scheppende kunstenaars, welke grensverleggend en vernieuwend zijn, te bevorderen, alles in de ruimste zin.

De Stichting wil zo een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van professionele, scheppende kunstenaars.

De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • ondersteuning van activiteiten op het gebied van hedendaagse kunst en cultuur van bv. eenmailge kunstuitingen/performances, tentoonstellingen/catalogi, audio- en visuele producties, literatuur, proza en poëzie, theater, drama, moderne dans, moderne en klassieke muziekuitvoeringen;
  • in brede kring bekendheid te geven aan haar doelstelling andere personen en instellingen te interesseren voor een periodieke of eenmalige bijdrage voor haar werkzaamheden in het algemeen of voor een specifiek cultureel object.
  • andere personen en instellingen te interesseren voor een periodieke of eenmalige bijdrage voor haar werkzaamheden in het algemeen of voor een specifiek cultureel object.


Missie


De Stichting heeft als uitgangspunt om oorspronkelijke, gewaagde en experimentele kunst/cultuuruitingen financieel en/of facilitair te steunen.
Met dit uitgangspunt voor ogen wil de Stichting zich actief stimulerend begeven op het brede terrein van de hedendaagse kunst en cultuur.
De Stichting streeft eveneens naar bevordering van actieve dan wel passieve participatie aan kunst door brede lagen van de bevolking d.m.v. het ondersteunen van publieksgerichte presentaties.

U kunt contact met ons opnemen via e-mail: b.remkes@home.nl

Gemeente: 
Landelijk
Bereik: 
Nationaal
Doelgroep: 
Professioneel
Rechtsvorm: 
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
Ben Remkes
Email: 
Bezoekadres: 
nvt
Postadres: 
nvt
Telefoonnummer: 
00-000000000