Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting

Informatie: 

De Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting beheert een vermogen en verleent financiële steun aan musea in Fryslân. Daarnaast bezit de stichting een collectie antiek en kunst die in Friese musea ondergebracht is.

De doelstelling van de stichting is in principe:
a. het verlenen van financiële steun bij aankoop, conservering of restauratie van museumstukken ten behoeve van bij de Museumfederatie Fryslân aangesloten leden
b. het voor expositie in bruikleen geven van kunst en antiek aan musea in Fryslân
c. het onderhoud en de restauratie of conservering van voorwerpen die eigendom zijn van de stichting
d. het verlenen van financiële steun aan initiatieven dan wel activiteiten welke van belang zijn voor het in standhouden of bevorderen van het culturele erfgoed in Fryslân; zulks ter beoordeling van het bestuur

daarnaast:

e. Subsidieaanvragen van de stad Harlingen met betrekking tot culturele, sociale dan wel maatschappelijke noden, zullen in aanmerking kunnen komen voor honorering.

Gemeente: 
Provinciaal
Doelgroep: 
Professioneel
Rechtsvorm: 
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
Mr. A.J. Algra
Bezoekadres: 
De Ripen 5 9245 VG Nij Beets
Postadres: 
De Ripen 5 9245 VG Nij Beets
Telefoonnummer: 
0512-461740