Van Heloma Stichting

Informatie: 

De Van Heloma Stichting ondersteunt de Friese cultuur in haar historische context. Hierbij ligt de nadruk op materieel en immaterieel cultureel erfgoed. Daarnaast ondersteunt de stichting projecten op het gebied van natuurbescherming en landschap. Het bestuur heeft de ambitie om de komende jaren meer natuurprojecten te steunen.

Subsidieaanvragen voor initiatieven buiten Friesland worden niet in behandeling genomen, deze vallen buiten de doelstelling van de stichting. Ook aanvragen voor club- en buurthuiswerk, exploitatie en renovatie van dorpshuizen, hedendaags toneel, hedendaagse muziekbeoefening en cd-opnames wijst de stichting doorgaans af om dezelfde reden. Voor aanvragen uit Heerenveen en omstreken wordt de doelstelling ruimer geïnterpreteerd.

Gemeente: 
Provinciaal
Doelgroep: 
Amateur
Professioneel
Rechtsvorm: 
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
Van Heloma Stichting
Bezoekadres: 
onbekend
Postadres: 
Secretariaat Notariskantoor Mulder Burg. Falkenaweg 46 8442 LE Heerenveen
Telefoonnummer: 
0513 62 64 65