Stichting Woudsend Anno 1816

Informatie: 

De Stichting Woudsend Anno 1816 is een stichting die donaties verstrekt aan organisaties en instellingen die zich zonder winstoogmerk inzetten voor maatschappelijke projecten in de doelgroepen: Kunst en Cultuur, Zorg en Welzijn en Natuur en Milieu. De stichting wil hiermee een bijdrage leveren aan het bevorderen of verbeteren van het maatschappelijk welzijn of welvaren in Nederland. De stichting richt zich hierbij in het bijzonder op de regio rond Woudsend, gemeente Wymbritseradiel en Friesland. Bij het toekennen van donaties zal mede gelet worden op de agrarische achtergrond van de stichting.

In aanmerking komen:

  • Organisaties en instellingen
  • Projecten waarbij het gaat om een √©√©nmalige of tijdelijke steun
  • Projecten die niet gefinancierd kunnen worden uit het normale budget van de aanvrager
  • Projecten die kunnen rekenen op een brede maatschappelijke steun.
Gemeente: 
Provinciaal
Doelgroep: 
Amateur
Professioneel
Rechtsvorm: 
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
H. de Jong
Bezoekadres: 
Pastoor Coendershof 1 8574 RA Bakhuizen
Postadres: 
Postbus 8 8574 ZP Bakhuizen
Telefoonnummer: 
06-51981135