Stichting Sneek 1818

Informatie: 

Stichting Sneek 1818 heeft ten doel het bevorderen van culturele, sociale, educatieve, charitatieve en andere activiteiten van ideële aard in het werkgebied van de voormalige Stichting de Bondsspaarbank van 1818, gevestigd te Sneek, alsmede het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking, alles in de ruimste zin van het woord.

Onder het werkgebied wordt verstaan de intussen gefuseerde gemeentes Sneek en IJlst en directe omgeving.

Aandachtsgebieden van de Stichting Sneek 1818 zijn:

  • Kunst en Cultuur
  • Gezondheid en Zorg
  • Sport en Recreatie
  • Natuur en Milieu
  • Sociaal maatschappelijk/Ideëel
  • Educatie
  • Restauratie (cultureel erfgoed)
Gemeente: 
Súdwest-Fryslân
Doelgroep: 
Amateur
Professioneel
Rechtsvorm: 
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
onbekend
Bezoekadres: 
Slenk 75 8604 ZB Sneek
Postadres: 
Slenk 75 8604 ZB Sneek
Telefoonnummer: 
onbekend