Stichting Niemeijer Fonds

Informatie: 

Het Niemeijer Fonds heeft primair als doel:
Het Niemeijer Fonds doneert jaarlijks een bedrag aan verschillende kunstenaars bij de ontplooiing van hun talenten en het ondersteunen van kleinschalige projecten/initiatieven op gebied van kunst, cultuur en maatschappij. Bij voorkeur initiatieven op gebied van beeldende kunst omdat Theodora Niemeijer zelf ook beeldend kunstenaar was. Het Niemeijer Fonds is een vermogensfonds en met het rendement van het vermogen wordt jaarlijks gedoneerd

Zij tracht dit te bereiken door:
Het verstrekken van stipendia (studie)beurzen, leningen aan kunstenaars en het doen van (periodieke) uitkeringen en schenkingen aan artistieke, culturele, levensbeschouwelijke en wetenschappelijke instellingen.

Het Niemeijer Fonds ontvangt jaarlijks ruim 150 aanvragen. Het bestuur beoordeelt de aanvragen en kent bedragen toe variërend tussen 1.000 en 5.000 euro voor bijzondere projecten aan organisaties die werkzaam zijn op het gebied van kunst, cultuur en maatschappij. Ook verstrekt het Niemeijer Fonds subsidies e/o stipendia aan individuele beginnende kunstenaars. Aan festivals worden geen toekenningen gedaan. Na goedkeuring van het bestuur volgt de uitkering.
Bedragen boven € 25.000 worden uitgegeven aan instellingen waar het Niemeijer Fonds een langere relatie mee aangaat. Hierbij neemt het Fonds het initiatief. Zo ondersteunt het Niemeijer Fonds de Rijksakademie in Amsterdam met een leerstoel “Kunst & Wetenschap”, initieert zij een kunstprijs in samen werking met het Van Abbe Museum in Eindhoven en ondersteunt zij diverse platformen voor talentvolle kunstenaars. Jonge musici ondersteunt het Niemeijer Fonds via Stichting Eigen Muziek Instrument. Aanvragen van jonge musici kunnen worden ingediend bij Stichting Eigen Muziekinstrument www.stichtingeigenmuziekinstrument.nl.

Gemeente: 
Landelijk
Doelgroep: 
Professioneel
Rechtsvorm: 
Natuurlijke personen
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
Mr A. M. Davina (Voorzitter)
Bezoekadres: 
Postadres Secretariaat: Gevaertsweg 7, 3311 DA Dordrecht
Postadres: 
Postadres Secretariaat: Gevaertsweg 7, 3311 DA Dordrecht
Telefoonnummer: 
onbekend