Stichting Lezen

Informatie: 

Stichting Lezen heeft slechts beperkt budget om te investeren in leesbevorderingsprojecten van derden. Dit budget is deels geoormerkt in doelgroepen en onderwerpen. Om een indicatie te geven van het bedrag dat u kunt aanvragen: In 2012 werd een klein aantal projecten gehonoreerd, met bedragen tussen € 500,- en € 15.000,-

Meer informatie: http://www.lezen.nl/een-projectaanvraag-indienen

Gemeente: 
Landelijk
Doelgroep: 
Professioneel
Rechtsvorm: 
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
Onbekend
Email: 
Bezoekadres: 
Nieuwe Prinsengracht 89 1018 VR Amsterdam
Postadres: 
Nieuwe Prinsengracht 89 1018 VR Amsterdam
Telefoonnummer: 
020 623 05 66