Stichting Het Th. van Welcheren Rengersfonds

Informatie: 

Het doel van de Stichting is het bevorderen van de volkswelvaart in Friesland. De Stichting verstrekt bijdragen voor projecten die passen binnen deze doelstelling. Het gaat met name om sociaal-economische projecten, waarbij er een relatie bestaat met stimulering van de werkgelegenheid en economie.

Gemeente: 
Provinciaal
Doelgroep: 
Professioneel
Rechtsvorm: 
Natuurlijke personen
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
Het bestuur
Bezoekadres: 
De Homeie 17 8731 EC Wommels
Postadres: 
De Homeie 17 8731 EC Wommels
Telefoonnummer: 
0515-331348