Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis

Informatie: 

De activiteit moet ten goede komen aan de Leeuwarder jeugd of aan een sociaal en/of maatschappelijk doel in de gemeente Leeuwarden.

De stichting bedenkt de activiteiten niet zelf. Het is aan de Leeuwarder organisaties om een aanvraag te doen. Op basis van doelstelling en beleid zijn criteria ontwikkeld voor de beoordeling van een subsidieverzoek. De stichting heeft zo sinds haar oprichting honderden activiteiten ondersteund.

SUBSIDIECRITERIA

Wie kan een aanvraag indienen?

  • Instellingen en organisaties, zoals stichtingen en verenigingen, die een rechtspersoon zijn
  • Gesubsidieerde instellingen als overheidssteun aantoonbaar tekort schiet
  • In principe moeten meerdere partijen (de aanvrager zelf, andere fondsen, sponsoren) meebetalen aan de activiteit

Voor welke doelen kan een financiƫle bijdrage worden aangevraagd?

  • Eenmalige activiteiten die ten goede komen aan de jeugd of aan een sociaal en/of maatschappelijk doel in de gemeente Leeuwarden
  • De activiteit moet plaatsvinden in de gemeente Leeuwarden

AANVRAGEN

Het bestuur vergadert vier maal per jaar: in maart, juni, september en december.
Een aanvraag wordt in de eerstvolgende vergadering behandeld, als deze voor de eerste dag van de betreffende vergadermaand is ingezonden.

Gemeente: 
Leeuwarden
Doelgroep: 
Amateur
Professioneel
Rechtsvorm: 
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
mw. T. de Vries
Bezoekadres: 
Postbus 2544 8901 AA Leeuwarden
Postadres: 
Postbus 2544 8901 AA Leeuwarden
Telefoonnummer: 
058-2138887