Stichting Het Dokkumer Stadsfonds

Informatie: 

Het doel van de stichting is het financieel behartigen van algemeen Dokkumer belangen welke liggen op sociaal, maatschappelijk, cultureel en recreatief gebied.

Het bestuur vergadert vier maal per jaar waarbij o.a. besluiten worden genomen over steunaanvragen van Dokkumer verenigingen en organisaties. Door het fonds worden eenmalige bijdragen en/of renteloze leningen verstrekt.

De aanvraag stuurt u op naar:
Stichting het Dokkumer Stadsfonds
T.a.v. T. van Wieren-de Boer
De Schans 13
9101 HR Dokkum

Gemeente: 
Provinciaal
Doelgroep: 
Amateur
Professioneel
Rechtsvorm: 
Natuurlijke personen
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
A. Linker (voorzitter)
Bezoekadres: 
n.v.t.
Postadres: 
n.v.t.
Telefoonnummer: 
0519-296238