Stichting Herbert Duintjer Fonds

Informatie: 
Missie:
Het lenigen van sociale, culturele en andere de mensen beroerende noden, en het stimuleren van activiteiten ter bestrijding van die noden, bij voorkeur in de provincie Friesland, een en ander in de ruimste zin genomen.
Doelstelling:
Tot het doel van de Stichting behoort onder meer het steunen van activiteiten op oudheidkundig, heemkundig en museaal gebied, en op het gebied van dierenbescherming, natuurbescherming, monumentenzorg, gezondheidszorg, enzovoort
Gemeente: 
Provinciaal
Doelgroep: 
Amateur
Professioneel
Rechtsvorm: 
Natuurlijke personen
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
De heer K.A. Breuker (Voorzitter)
Bezoekadres: 
Slotleane 1 9034 HM MARSSUM
Postadres: 
Slotleane 1 9034 HM MARSSUM
Telefoonnummer: 
058-2541231