Stichting Coba de Groot

Informatie: 

Stimuleren van beeldende kunst voor en bij jonge mensen in Friesland ondermeer door middel van: Het verstrekken van beurzen aan beginnende kunstenaars, die een erkende opleiding hebben gevolgd. Organiseren van tentoonstellingen. Scholingsprojecten voor leerlingen vanaf de hoogste klassen van de basisscholen.

Gemeente: 
Provinciaal
Doelgroep: 
Professioneel
Rechtsvorm: 
Natuurlijke personen
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
mevrouw J. M. J. Berger-Dirks
Bezoekadres: 
Vliet 106 8801 VS Franeker
Postadres: 
Vliet 106 8801 VS Franeker
Telefoonnummer: 
0517-393731