Stichting Ritske Boelema Gasthuis

Informatie: 

De Stichting Ritske Boelema Gasthuis is over het algemeen op welzijn en cultuur gericht. Daarbij ligt de nadruk op huisvesting en ouderen. Aan culturele doelen wordt ook subsidie verleend, maar dan alleen aan cultuur in de klassieke zin van het woord (klassieke muziek, klassieke dans).

Wat verder van belang is:

 • Er zal aantoonbaar sprake moeten zijn van – indien mogelijk - een naar verhouding redelijke 'eigen inbreng' door de aanvrager.
 • De aanvraag behoort bij inwilliging te leiden tot een meer dan marginale oplossing van het financiële tekort. Onze subsidie “moet er toe doen”, en geen druppel op de gloeiende plaat zijn.
 • Wij achten het onwenselijk dat gebruik wordt gemaakt van professioneel fondsenwerving. Ook kostbaar promotiemateriaal en duur uitgevoerde jaarverslagen zijn contra-indicatief.

Bij de beoordeling van de in behandeling genomen aanvragen wordt er in het bijzonder (in positieve zin) op gelet of de activiteit of het project

 • innovatief en creatief van karakter is
 • rechtstreeks ten goede komt aan de doelgroep
 • in een startfase verkeert
 • concreet is
 • een aanwijsbaar en meetbaar effect heeft
 • in tijd beperkt is
 • maatschappelijk vernieuwend is
 • een ruime mate van zelfwerkzaamheid kent
Gemeente: 
Provinciaal
Doelgroep: 
Amateur
Professioneel
Rechtsvorm: 
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
Mr. B.W.M. van der Lugt (secretaris)
Bezoekadres: 
Mr. P.J. Troelstraweg 95 8916 CP Leeuwarden
Postadres: 
Mr. P.J. Troelstraweg 95 8916 CP Leeuwarden
Telefoonnummer: 
058-2158732