Provincie Fryslân - Inkoop van theater -en muziekvoorstellingen

Informatie: 

De provincie Fryslân verleent subsidie aan programmeurs van theater- en muziekvoorstellingen.

U kunt subsidie aanvragen bij de provincie Fryslân voor het inkopen van een theater-of muziekvoorstelling. Wanneer een programmeur voor een openbaar toegankelijke voorstelling betaalt, is er sprake van uitkoop. Bij het uitkopen van een voorstelling krijgt de producent een bepaald bedrag van de programmerende instelling. Dit is meestal een zaaleigenaar zoals een theater, festivalorganisatie. De uitkoper draagt vervolgens het risico van de voorstelling.

De subsidie Uitkoop theater en muziek heeft tot doel het uitkooprisico te verlagen voor organisatoren van theater- en muziekvoorstellingen. De provincie wil de kwaliteit en diversiteit van de podiumkunstvoorstellingen stimuleren en het publieksbereik voor de podiumkunsten vergroten. Uitkooporganisaties en culturele centra kunnen subsidie aanvragen.

U kunt de subsidie aanvragen vanaf 1 januari 2016 tot en met 30 september 2016. Het aanvraagformulier vindt u hier: http://www.fryslan.frl/14318/utkeap-teater-en-muzyk/

Het telefoonnummer van de afdeling subsidiezaken is 058 - 292 53 35. De afdeling is ook te bereiken via afdelingsubsidiezaken@fryslan.nl.

Gemeente: 
Provinciaal
Doelgroep: 
Professioneel
Rechtsvorm: 
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
Mevr. L. Plat
Email: 
Bezoekadres: 
Tweebaksmarkt 52 8911 KZ Leeuwarden
Postadres: 
Postbus 20120 8900 HM leeuwarden
Telefoonnummer: 
058-2925201