Provincie Fryslân - Friese literatuur

Informatie: 

De provincie wil activiteiten Friese literatuur stimuleren en stelt daarvoor subsidie beschikbaar.

Subsidieregeling kultuer en mienskip

Schrijven van oorspronkelijke Friestalige fictie, non-fictie en toneelstukken.
Subsidie kan worden verstrekt voor het schrijven van:
a. oorspronkelijke Friestalige jeugdliteratuur;
b. de eerste Friestalige publicatie van een schrijver;
c. oorspronkelijke Friestalige secundaire literatuur;
d. een oorspronkelijk Friestalig toneelstuk.

Vertalen van literatuur

Subsidie kan worden verstrekt voor:
a. het vertalen van oorspronkelijke Friestalige fictie en non-fictie in een andere taal;
b. het vertalen van oorspronkelijk niet Friestalige fictie en non-fictie in het Fries;
c. de vertaling van een jeugdboek in het Fries vanuit een andere taal dan het Nederlands en die niet in de Nederlandse taal werd gepubliceerd;
d. het vertalen van een toneelstuk in de Friese taal.

Fries mediafonds

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die betrekking hebben op:
a. onderzoek naar of ontwikkeling van de vernieuwing van de journalistiek in Fryslân en vernieuwing en de versteviging van de band tussen (kennis) journalistiek en de Friese
samenleving, of
b. journalistiek onderzoek naar maatschappelijke ontwikkelingen in Fryslân op het gebied van de kwaliteit van de leefomgeving, regionale (kennis) economie, meertaligheid en Fries, cultuur, duurzaamheid of infrastructuur.

Promotie Friestalige boeken

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten ter promotie van het Friese boek.

Gemeente: 
Provinciaal
Doelgroep: 
Amateur
Professioneel
Rechtsvorm: 
Natuurlijke personen
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
Provincie Fryslân, afdeling Subsidiezaken
Email: 
Bezoekadres: 
Tweebaksmarkt 52 8911 KZ Leeuwarden
Postadres: 
Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden
Telefoonnummer: 
058-292 5925