P.W. Janssen's Friesche Stichting

Informatie: 

Stimuleren van sociaal- maatschappelijke en culturele activiteiten in Friesland en Amsterdam.

Gemeente: 
Provinciaal
Doelgroep: 
Amateur
Professioneel
Rechtsvorm: 
Natuurlijke personen
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
dhr. A. v.d. Werf
Bezoekadres: 
Leeuwetand 39 8445 RB Heerenveen
Postadres: 
Leeuwetand 39 8445 RB Heerenveen
Telefoonnummer: 
0513-636770