Nijman Biermasz 17 Dorpen Fonds

Informatie: 

Het Nijman Biermasz 17 dorpen fonds wil de mensen in Witmarsum en 17 dorpen in de driehoek Bolsward-Harlingen-Makkum ondersteunen bij cultuurprojecten of bij de plannen van hun vereniging.

Gemeente: 
Harlingen
Súdwest-Fryslân
Bereik: 
Regionaal
Doelgroep: 
Amateur
Professioneel
Rechtsvorm: 
Natuurlijke personen
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
Onbekend
Bezoekadres: 
Herengracht 476 1017 CB Amsterdam
Postadres: 
Postbus 19750 1000 GT Amsterdam
Telefoonnummer: 
020-520 6130