Nederlands Letterfonds

Informatie: 

Het Nederlands Letterenfonds stimuleert, door middel van beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals, de kwaliteit en diversiteit in de literatuur en draagt bij aan de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland.

Het fonds werkt aan een zo rijk en divers mogelijk literair klimaat, met oog voor literair erfgoed en nieuwe ontwikkelingen in de literatuur en het boekenvak.

Gemeente: 
Landelijk
Doelgroep: 
Professioneel
Rechtsvorm: 
Natuurlijke personen
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
Onbekend
Bezoekadres: 
Nieuwe Prinsengracht 89 1018 VR Amsterdam
Postadres: 
Postbus 16588 1001 RB AMSTERDAM
Telefoonnummer: 
020-5267300