Mondriaanfonds

Informatie: 

Het Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het bevordert bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van beeldend kunstenaars, bemiddelaars (curatoren en critici), musea en andere erfgoedinstellingen, presentatie-instellingen, archieven, galeries en opdrachtgevers. Alle bijdragen hebben tot doel het stimuleren van de productie en de presentatie van relevante beeldende kunst en erfgoed uit Nederland in binnen- en buitenland op die plekken waar de markt dit (nog) niet doet.

Het Mondriaan Fonds heeft jaarlijks zo’n 26 miljoen euro te besteden. Het grootste deel van dit budget komt van het ministerie van OCW. Per jaar worden honderden projecten in Nederland en daarbuiten ondersteund. Daarnaast biedt het fonds stimuleringsprogramma’s voor innovatie en promotie, die aanjagen en agenderen.

Waar draagt het Mondriaan Fonds aan bij?
Het Mondriaan Fonds biedt een scala aan bijdragemogelijkheden voor talentontwikkeling, praktijkverdieping en projectinvesteringen voor beeldend kunstenaars en bemiddelaars, terwijl musea en andere instellingen voor hedendaagse kunst en voor cultureel erfgoed er terecht kunnen voor projectinvesteringen, opdrachten, programmering en bijdragen aan collecties.
Het kan bijvoorbeeld gaan om een kunstenaar die nieuw werk wil ontwikkelen; een museum dat erfgoed aankoopt of dat wil samenwerken met een kunstenaar of een ander museum; een bemiddelaar die onderzoek wil doen; of een galerie die op een buitenlandse kunstbeurs kunst uit Nederland wil tonen.
Particulieren kunnen bij het fonds terecht voor opdrachten aan kunstenaars of voor de Mobiel Erfgoed Lening voor de restauratie van historische treinen, auto’s en vliegtuigen. Verder is er de KunstKoop waarmee particulieren op afbetaling kunst kunnen kopen bij circa 120 galeries. De rente wordt vergoed door het Mondriaan Fonds.
Met bijdragen aan opdrachten stimuleert het fonds publieke en private partijen om belangwekkende, openbaar toegankelijke beeldende kunstprojecten te realiseren.

Wat doet het Mondriaan Fonds nog meer?
Naast de financiële bijdragen die door beeldend kunstenaars en/of bemiddelaars, instellingen en opdrachtgevers aangevraagd kunnen worden, biedt het fonds activiteiten als mentoring waarbij startende kunstenaars gebruik maken van begeleiding door ervaren vakgenoten. Ook financiert en organiseert het Mondriaan Fonds de Prix de Rome; de jaarlijkse starterstentoonstelling Prospects & Concepts; de Nederlandse inzending voor de Biënnale van Venetië en de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek.
Om internationale uitwisseling te bevorderen wordt jaarlijks een oriëntatiereis georganiseerd voor bemiddelaars en kunstenaars. Buitenlandse professionals kunnen deelnemen aan het internationaal bezoekersprogramma, dat hen in staat stelt kennis te maken met de kunst in Nederland.

Kies op deze pagina het passende aanvraagformulier 

Gemeente: 
Landelijk
Doelgroep: 
Professioneel
Rechtsvorm: 
Natuurlijke personen
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
Mondriaanfonds
Bezoekadres: 
Brouwersgracht 276 1013 HG Amsterdam
Postadres: 
Postbus 773 1000 AT Amsterdam
Telefoonnummer: 
020 523 15 23