Meindersma Sybenga Stichting

Informatie: 

Ondersteunen van activiteiten en projecten met een sociaal maatschappelijk nut en een Nederlands Hervormde grondslag.

Gemeente: 
Provinciaal
Doelgroep: 
Amateur
Professioneel
Rechtsvorm: 
Natuurlijke personen
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
Het bestuur
Bezoekadres: 
Ottemaweg 3 9063 DW Munein
Postadres: 
Ottemaweg 3 9063 DW Munein
Telefoonnummer: 
0900-9888 tst.code 5973