Klaverbladfonds

Informatie: 

Het doel van de Stichting Ontwikkelingsfonds 'Het Klaverblad' is het bevorderen van de verwezenlijking van voorzieningen en activiteiten op maatschappelijk, cultureel en recreatief gebied in Akkrum/Nes.
Het bestuur heeft het beheer over het kapitaal van de stichting. De rente van dit kapitaal kan jaarlijks door het bestuur ter beschikking gesteld worden voor een doel dat de inwoner van Akkrum / Nes aanspreekt danwel waar zij profijt van hebben. De hoogte van het bedrag is ongeveer 1500,00 euro per jaar te verdelen over de aanvragen door het bestuur.

Voorwaarden gesteld aan de aanvrager:
Rechtspersoon gevestigd in Akkrum / Nes zonder commerciële of politieke achtergrond.
Voorwaarden gesteld aan het doel van de aanvraag:
Het doel dient in principe aan het dorpsleven ten goede te komen en zonder oog op winstmerk te zijn.
Voorwaarden gesteld aan de aanvraag:
Het tijdsbestel waarbinnen de aanvraag ingediend moet worden, loopt per kwartaal. De aanvraag dient digitaal bij het secretariaat van de : Stichting Ontwikkelingsfonds “Het Klaverblad” te worden ingediend vóór de laatste dag van de betreffende kwartaal met vermelding van NAW-gegevens en een duidelijke omschrijving van het doel van de aanvraag.

Gemeente: 
Heerenveen
Doelgroep: 
Amateur
Professioneel
Rechtsvorm: 
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
Harry Haitsma
Bezoekadres: 
Postbus 30, 8490 AA Akkrum
Postadres: 
Postbus 30, 8490 AA Akkrum
Telefoonnummer: 
0000000000