Juckema Siderius Fonds

Informatie: 

De Stichting Juckema-Sideriusfonds heeft als primaire doelstelling: het dienen van het algemeen maatschappelijk belang binnen de provincie Fryslan. De stichting heeft sinds haar oprichting uitvoering gegeven aan de doelstelling door het doen van uitkeringen aan een rijke verscheidenheid van maatschappelijke, culturele en sociale instellingen.Het staat een ieder vrij een aanvraag bij het bestuur in te dienen.

Het bestuur betrekt de volgende richtlijnen in zijn overwegingen:

  • Een bijdrage wordt slechts toegekend voor zover de te subsidiëren activiteit het algemeen maatschappelijk belang binnen het grondgebied van de provincie Fryslân dient.
  • Gelet op de afkomst en het werkgebied van de stichter van het fonds, worden subsidies in eerste instantie en bij voorkeur verleend aan instellingen in het Zuidwestelijke en Noordwestelijke deel van de provincie Fryslân.
  • De aantoonbare duurzaamheid van een project vormt een zwaarwegende factor in de besluitvorming van het bestuur om een project wel of niet te subsidiëren. Aanvragen die betrekking hebben op een investering in activiteiten of projecten met een aantoonbaar duurzaam karakter genieten daarom de voorkeur boven aanvragen voor activiteiten of projecten die een kortdurend, eenmalig karakter dragen.

 

 

Gemeente: 
Provinciaal
Doelgroep: 
Professioneel
Rechtsvorm: 
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
Mr. W. J. Adema
Bezoekadres: 
Nachtegaalstraat 2 8916 BA Leeuwarden
Postadres: 
Nachtegaalstraat 2 8916 BA Leeuwarden
Telefoonnummer: 
058-2139713