Jeugdcultuurfonds Friesland

Informatie: 

Het Jeugdcultuurfonds Friesland is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, die om financiƫle reden geen lid kunnen worden van een toneelclub of les kunnen nemen aan een muziekschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening.
Het Jeugdcultuurfonds Friesland richt zich op de professionals die werken met deze groep kinderen uit de jeugdzorg en het onderwijs. Zij verzorgen de aanvragen en de inkomenstoets. Het geld gaat rechtstreeks naar de instellingen of personen die de kunsteducatie verzorgen. Het Jeugdcultuurfonds werkt hiermee volgens de methode van het Jeugdsportfonds.
Met de bijdrage uit het Jeugdcultuurfonds Friesland kan bijvoorbeeld het lesgeld of de instrumenten betaald worden. Het geld wordt altijd door een intermediair aangevraagd die werkt in de omgeving van het kind, zoals een leraar op school of iemand van Bureau Jeugdzorg. Er is gekozen voor een systeem waarbij de culturele instelling, vereniging of winkel de rekening rechtstreeks naar het Jeugdcultuurfonds stuurt.

Juist deze aanpak maakt het Jeugdcultuurfonds Friesland laagdrempelig, ouders of verzorgers hoeven zelf geen ingewikkelde aanvraagformulieren in te vullen of bonnetjes te bewaren.

Telefonisch bereikbaar op donderdagen: 06-510 811 81

Gemeente: 
Provinciaal
Doelgroep: 
Amateur
Professioneel
Rechtsvorm: 
Natuurlijke personen
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
Ali de Jong
Bezoekadres: 
Blokhuisplein 40, 8911 LJ Leeuwarden
Postadres: 
Blokhuisplein 40, 8911 LJ Leeuwarden
Telefoonnummer: 
06-510 811 81