Grace van Heerewaarden Fonds

Informatie: 

Doel van het Grace van Heerewaarden Fonds is het stimuleren van vocale klassieke muziekbeoefening in Friesland. Hiertoe verleent het fonds financiƫle steun aan individuen, koren en betrokken instellingen.

Aanvragen worden behandeld door het Prins Bernhard Cultuurfonds Friesland.

Gemeente: 
Provinciaal
Doelgroep: 
Amateur
Professioneel
Rechtsvorm: 
Natuurlijke personen
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
Mevrouw M. Julianus
Bezoekadres: 
Tweebaksmarkt 52 8911 KZ Leeuwarden
Postadres: 
Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden
Telefoonnummer: 
058-2925906