Gemeente Weststellingwerf

Informatie: 

Amateuristische kunstbeoefening, subsidie
De gemeente Weststellingwerf subsidieert activiteiten van instellingen of belangengroeperingen en andere initiatieven. De procedure van de aanvraag en voorwaarden zijn vastgelegd in de gemeentelijke subsidieverordening.

Categorieën
Er zijn verschillende categorieën subsidies:

  • Waarderingssubsidie is een subsidie die wordt verstrekt als waardering voor het uitvoeren van activiteiten
  • Uitvoeringssubsidie is een subsidie die wordt verstrekt als het uitvoeren van activiteiten van belang wordt geacht, zonder dat deze activiteiten naar aard en omvang door de gemeente worden beïnvloed
  • Budgetsubsidie is een subsidie die verstrekt wordt ter uitvoering van activiteiten, die zodanig van belang worden geacht dat die naar aard en omvang kunnen worden beïnvloed
  • Eenmalige subsidie is een subsidie die verstrekt wordt voor een activiteit met een eenmalig karakter
  • Jubileumsubsidie is een subsidie die verstrekt wordt aan een instelling ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan of een veelvoud daarvan
  • Amateuristische kunstbeoefening
    Voor welke categorie subsidie amateuristische kunstbeoefening in aanmerking komt is afhankelijk van het gemeentelijk cultureel beleid. Daarbij geldt dat voor subsidie een vast budget is geraamd. Het is dus mogelijk dat uw aanvraag aan de gestelde voorwaarden voldoet, maar dat er geen budget meer voor handen is.

De gemeente gaat de subsidie regelingen aanpassen. De nieuwe regelingen worden eind maart '16 bekend.

Gemeente: 
Weststellingwerf
Doelgroep: 
Amateur
Professioneel
Rechtsvorm: 
Natuurlijke personen
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
Onbekend
Bezoekadres: 
Griffioenpark 1 8471 KR Wolvega
Postadres: 
Postbus 60 8470 AB Wolvega
Telefoonnummer: 
0516-691234