Gemeente Tytsjerksteradiel

Informatie: 

Burgemeester en wethouders kunnen subsidie verlenen als bijdrage in de kosten van het organiseren van culturele activiteiten in de gemeente Tytsjerksteradiel. De activiteiten moeten in het belang zijn van de plaatselijke gemeenschap.

Er zijn 2 soorten subsidies:

  1. projectsubsidie: een incidentele subsidie aan een instelling voor een nader omschreven project met een complex aan elkaar samenhangende activiteiten die in een bepaalde termijn tot uitvoering worden gebracht (max. € 1.600,-)
  2. garantie: een incidentele subsidie voor eventuele tekorten die zich voordoen bij de organisatie van evenementen (max. € 750,-)

Uiterlijk vier weken voor het begin van de activiteit moet een subsidieaanvraag in het bezit zijn van burgemeester en wethouders. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

Aanvraagformulier icidentele subsidies

Gemeente: 
Tietjerksteradeel
Doelgroep: 
Amateur
Professioneel
Rechtsvorm: 
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
De heer D. Bakker
Bezoekadres: 
Raadhuisweg 3 9250 AA Burgum
Postadres: 
Postbus 3 9250 AA Burgum
Telefoonnummer: 
0511-460752