Gemeente Smallingerland

Informatie: 

De gemeente Smallingerland ondersteunt veel activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, monumenten, sport en welzijn en zorg. We doen dit met incidentele subsidies voor eenmalige activiteiten en met structurele subsidies voor jaarlijks terugkerende activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan een sportevenement of een jubileumconcert. Ook voor onderhoud aan gemeentelijke monumenten is subsidie mogelijk. Verder is er subsidie voor bijvoorbeeld wijkraden, toneelverenigingen of amateurkunstclubs. 

Instellingen die in aanmerking komen voor een structurele subsidie krijgen hiervoor vanuit de gemeente een uitnodiging.

Een subsidieverzoek bestaat uit een plan met een begroting. U kunt een subsidieverzoek schriftelijk indienen. Voor een incidentele subsidie doet u dat minstens 8 weken voor aanvang van de start van de de activiteit. Voor een structurele subsidie als u de uitnodiging heeft ontvangen.

Voor meer informatie over structurele en incidentele subsidies van de gemeente kunt u contact opnemen met de gemeente, telefoon 0512 581234.

https://www.smallingerland.nl/subsidie-welzijn-cultuur-sport

Gemeente: 
Smallingerland
Doelgroep: 
Amateur
Professioneel
Rechtsvorm: 
Natuurlijke personen
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
mevrouw Y. Hoekstra
Bezoekadres: 
Gauke Boelensstraat 2 9203 RM Drachten
Postadres: 
Postbus 10.000 9200 HA Drachten
Telefoonnummer: 
0512-581234