Gemeente Súdwest-Fryslân

Informatie: 

Op deze pagina vindt u het aanbod van de subsidies van de gemeente Súdwest-Fryslân en leest u hoe u de subsidie aanvraagt. De subsidies zijn onder andere bedoeld voor activiteiten op het gebied van sport, jeugd en onderwijs, kunst en cultuur, milieu, toerisme en cultureel erfgoed. 

Aanvragen subsidie bij Sùdwest-Fryslân

Subsidie is aan te vragen voor:

  • Amateurkunst, muziek, zang, toneel, foto en film
  • Folkloristische activiteiten
  • Cultuurfonds
  • Uitgifte boeken en films
  • Historische verenigingen
  • Organiseren van kunstroute
  • Musea, innovatie en samenwerking
  • Friese taal
Gemeente: 
Súdwest-Fryslân
Doelgroep: 
Amateur
Professioneel
Rechtsvorm: 
Natuurlijke personen
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
Gemeente
Bezoekadres: 
Marktstraat 15 8601 CR Sneek
Postadres: 
Postbus 10.000 8600 HA Sneek
Telefoonnummer: 
14 0515