Gemeente Littenseradeel

Informatie: 

Subsidie amateuristische kunstbeoefening

Het bevorderen van activiteiten gericht op het door amateurs in groepsverband bij wijze van liefhebberij ontwikkelen en beoefenen van vaardigheden op het terrein van muziek, zang, toneel, dans en andere expressievormen.

Bijzondere activiteiten

Het bevorderen van activiteiten die in de gemeente worden gehouden, die voor iedereen toegankelijk zijn tegen een betaling van een redelijke bijdrage en die zich naar aard en kosten onderscheiden van andere gelijksoortige activiteiten. De subsidie die wordt verstrekt per bijzondere activiteit € 455,-

Gemeente: 
Littenseradeel
Doelgroep: 
Amateur
Professioneel
Rechtsvorm: 
Natuurlijke personen
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
Frank Stadhouders
Bezoekadres: 
Keatsebaen 1 8731 BN Wommels
Postadres: 
postbus 1, 8730 AA Wommels
Telefoonnummer: 
140515