Gemeente Leeuwarderadeel

Informatie: 

Wilt u een activiteit organiseren en kunt u daarvoor de financiering niet rond krijgen?  Als u de gemeente om een subsidiebijdrage wilt vragen, kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier. 
Het formulier is ook af te halen bij de receptie van het gemeentehuis.

Op het gebied van kunstbeoefening kunnen alleen vereniningen voor de amateurkunst een subsidieaanvraag doen.
Voor een aanvraag WMO-uitvoeringsprogramma, categorie amateuristische kunstbeoefening, kunt u dit specifieke aanvraagformulier gebruiken.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met één van de medewerkers van de cluster Publiekszaken, tel. (058) 257 6666.

Gemeente: 
Leeuwarderadeel
Doelgroep: 
Amateur
Rechtsvorm: 
Natuurlijke personen
Rechtspersonen zonder winstoogmerk
Contactgegevens
Contactpersoon: 
Publiekszaken
Bezoekadres: 
Ljipstrjitte 1 9051 AR Stiens
Postadres: 
Postbus 24 9050 AA Stiens
Telefoonnummer: 
058 - 257 66 66